Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

W naszej parafii posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej pełnią:

  1. Pan Jerzy Sworst
  2. Pan Lesław Świętochowski
  3. Pan Krzysztof Więckowski
  4. Pan Józef Cich

Opiekunem Nadzwyczajnych Szafarzy jest ks. Rafał Stós.

Posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej adresowana jest przede wszystkim do osób, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek nie mogą uczestniczyć w niedzielnej lub świątecznej mszy św. w kościele. Gdy zachodzi potrzeba pomagają także kapłanom w swoich parafiach w udzielaniu Komunii Świętej wiernym podczas mszy świętej. Posługę Nadzwyczajnego Szafarza pełnią również siostry przełożone wobec potrzebujących sióstr w swoich wspólnotach zakonnych.

Kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy wskazuje proboszcz parafii spośród wiernych świeckich wyróżniających się pobożnością i cieszących się dobrą opinią wśród duchownych i wiernych. Zobowiązani są ukończyć studium przygotowawcze, które odbywa się poprzez formacyjne spotkania dla kandydatów pod kierunkiem diecezjalnego duszpasterza Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Ponadto Szafarze objęci są stałą formacją. Każdego roku organizowane są dla nich rekolekcje oraz dni skupienia. Kurs dla kandydatów, którzy pragną podjąć posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej odbywa się co dwa lata.

Szafarze naszej parafii pełnią swoją posługę w każdą niedzielę po mszy św. o godz. 7.30 zanosząc Pana Jezusa w Komunii Świętej do tych, którzy przygotowani oczekują w swoich domach. Aby obrzęd przyjęcia Komunii Świętej w domu  mógł się odbyć w godnych warunkach należy przygotować krzyż i świece oraz stół lub stolik nakryty czystym, białym obrusem, na którym Szafarz będzie mógł rozłożyć korporał (bielizna liturgiczna) i położyć cyborium - naczynie, w którym przenoszony jest Najświętszy Sakrament.

W domu chorego Szafarz wspólnie z chorym i rodziną chorego odprawia krótkie nabożeństwo. Najczęściej wizyta Szafarza trwa do 15 minut. Post przed przyjęciem Komunii Świętej powinien wynosić 15 minut dla osób chorych i jedna godzina dla osób zdrowych. Do posiłków nie zalicza się przyjmowania leków i picia wody.

Wizytę Nadzwyczajnego Szafarza w domu można zamówić w zakrystii lub kancelarii parafialnej podając adres i kontakt telefoniczny lub bezpośrednio u Nadzwyczajnego Szafarza.


diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale