Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła.

Pogrzeb chrześcijański przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej. Rodzina bądź bliscy zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej po załatwieniu formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca śmierci zmarłego. W kancelarii parafialnej należy przedstawić:

  • odpis aktu zgonu (do wglądu);
  • zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi;
  • w przypadku, gdy zmarły nie był naszym parafianinem wymagana jest pisemna zgoda proboszcza parafii, w której zmarły zamieszkiwał.

Msza święta pogrzebowa wraz z obrzędami pogrzebu sprawowana jest z reguły w kaplicy cmentarnej cmentarza, na którym zmarły ma być pochowany. Na życzenie rodziny możemy celebrować Mszę świętą pogrzebową w kościele a następnie osobno obrzędy pogrzebowe na cmentarzu. Wszystkich uczestniczących w ceremonii pogrzebowej zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej ofiarując ją za spokój duszy zmarłego. Ofiary zebrane podczas Mszy świętej pogrzebowej przeznaczane na Msze święte odprawiane za zmarłego z intencji uczestników pogrzebu.

Odmowa pogrzebu katolickiego
Kodeks Prawa Kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu katolickiego. Pogrzebu takiego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale