Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni z grzechu i odrodzeni jako dzieci Boga, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym w miarę możliwości w ciągu miesiąca od urodzeniu dziecka. Rodzice proszą o chrzest dla swojego dziecka osobiście, nie mogą ich w tym zastąpić osoby trzecie. Co najmniej jedno z rodziców powinno zgłosić się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. Rodzice dziecka i chrzestni przygotowują się religijnie na tę uroczystość m.in. poprzez udział w naukach, które w naszej parafii odbywają się zwykle w piątek po mszy św. wieczornej przypadający przed niedzielą chrztu św. Chrzest św. udzielany jest w naszej parafii w II. niedzielę miesiąca o godz. 13.00.

Rodzice:

  • wybierają imię dla dziecka, najlepiej imię chrześcijańskie i odnoszące się do świętego patrona,
  • wybierają rodziców chrzestnych,
  • przygotowują do chrztu świecę chrzcielną oraz białą szatę.

Rodzice chrzestni:

  • do godności rodziców chrzestnych mogą być dopuszczone tylko osoby ochrzczone, bierzmowane i praktykujące, które ukończyły 16 rok życia,
  • w przypadku chrzestnych młodocianych, uczęszczających jeszcze do szkoły, wymaga się ponadto udziału w katechizacji,
  • nie mogą przyjąć tej godności osoby żyjące tylko w związku cywilnym.

Chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenie od swojego proboszcza, iż mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być bezzwłocznie ochrzczone przy użyciu skróconego obrzędu. Gdy dziecko tak ochrzczone wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by w obrzędzie liturgicznym przedstawić je Kościołowi, spisać akt chrztu i otrzymać błogosławieństwo.


diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale