Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

pomnikjp 2Tarnowskie Stowarzyszenie Jana Pawła II powstało w 2008 roku z inicjatywy grupy 23 osób w odpowiedzi na religijne zapotrzebowanie w zakresie szerzenia kultu błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionej Karoliny.

Głównym celem, który obrało sobie Stowarzyszenie u początku swojej działalności było wzniesienie pomnika Jana Pawła II na terenie placu kościelnego. Cel ten udało się zrealizować. Projekt pomnika wykonał tarnowski artysta rzeźbiarz Jacek Kucaba. Postać Ojca Świętego została wkomponowana w tryskające z ziemi promienie symbolizujące źródło życia i jednocześnie wierność tradycji przodków w czerpaniu siły z pracy ludzkich rąk. 16 października 2008 roku, w 30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra, pomnik został odsłonięty, mimo iż nie był jeszcze całkowicie ukończony. Statua Papieża Polaka została w pełni ukończona w październiku 2010 roku, w kolejną rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską.

Kolejne zadania stojące przed Stowarzyszeniem to popularyzacja wiedzy o życiu i działalności błogosławionego Jana Pawła II i błogosławionej Karoliny oraz zagospodarowanie placu im. Ojca Świętego Jana Pawła II przy kościele.

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu: Józef Stachura
Zastępca Prezesa: ks. prałat Dutka Stanisław
Skarbnik: Katarzyna Zygnerska
Sekretarz: Jan Sobczak
Członek: Monika Głowacka

Adres Stowarzyszenia:
Plac Ojca Świętego Jana Pawła II nr 1
33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 6 242 211
Numer konta bankowego: 14 2030 0045 1110 0000 0152 8670diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale