Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

Zgodnie ze statutem Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej podpisanym  15 września 1992 r. przez bpa Józefa Życińskiego, Rada stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie wiernych. Podstawowym celem Rady Duszpasterskiej jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego parafii. Rada realizuje ten cel m.in. poprzez  animację działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynację prowadzonych form duszpasterstwa, inspirowanie działalności charytatywnej, troskę o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. Obecna Rada została wybrana 29 października 2017 roku. Kadencja Rady trwa 5 lat.

 • Skład Rady 2017-2022  
     
  Przewodniczący Rady ks. Stanisław Dutka - proboszcz
  Wiceprzewodnicząca Rady
  Wiceprzewodniczący Rady

  Celina Marchwicka
  Lesław Świętochowski

  Członkowie Rady z urzędu

  ks. Rafał Stós - senior
  Józef Cich
  Janusz Kaczor

     
  Członkowie Rady z nominacji

  Monika Głowacka
  Maria Przybyła

     
  Członkowie Rady z wyboru

  Tadeusz Augustyn
  Klaudia Borowiec
  Rafał Ciężadło
  Stanisława Dziewa-Nowak
  Maria Feret
  Krzysztof Galas
  Alojzy Gwizdała
  Stanisław Klimek
  Krzysztof Kluza
  Barbara Kołacz
  Halina Konieczny
  Maciej Kwaśny
  Beata Łopatka
  Monika Marsy
  Ewa Mierzwa
  Anna Mojek
  Piotr Morawiecki
  Renata Moskal
  Józef Ogorzelec
  Andrzej Piecuch
  Józefa Płatek
  Wioletta Pyrek
  Jacek Ramian
  Jan Sobczak
  Józef Stachura
  Robert Sworst
  Barbara Szostak
  Dominik Śliwa


diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale