Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

Zgodnie ze statutem Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej podpisanym  15 września 1992 r. przez bpa Józefa Życińskiego, Rada stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie wiernych. Podstawowym celem Rady Duszpasterskiej jest współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego parafii. Rada realizuje ten cel m.in. poprzez  animację działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynację prowadzonych form duszpasterstwa, inspirowanie działalności charytatywnej, troskę o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. Obecna Rada został wybrana w listopadzie 2012 roku. Kadencja rady trwał 5 lat.

 • Skład Rady 2012-2017  
     
  Przewodniczący Rady ks. Stanisław Dutka - proboszcz
     
  Członkowie Rady z urzędu

  ks. Rafał Stós - senior
  Józef Cich
  Jan Niedziela
  Monika Głowacka
  Stanisław Klimek
  Beata Łopatka

     
  Członkowie Rady z nominacji

  Rafał Ciężadło
  Stanisława Dziewa-Nowak
  Józefa Płatek
  Maria Przybyła
  Jan Sobczak
  Józef Stachura

     
  Członkowie Rady z wyboru

  Antoni Chudyba
  Kazimierz Dynarowicz
  Maria Feret
  Alojzy Gwizdała
  Marek Jaglarz
  Maria Janiga
  Dorota Janusz
  Krzysztof Kluza
  Paweł Kołodziej
  Leszek Kokoszka
  Zbigniew Kolak
  Stanisław Małek
  Monika Marsy
  Maria Mączarowska
  Anna Mojek
  Józef Ogorzelec
  Tomasz Petelicki
  Zbigniew Piątek
  Beata Pikul
  Krzysztof Pikul
  Robert Sipiora
  Lucyna Stec
  Lesław Świętochowski
  Jerzy Sworst
  Józef Sworst
  Andrzej Tęczar
  Halina Zbylut


diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale