Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny w Tarnowie

via xsSerdecznie zapraszamy na nabożeństwo „Drogi Światła”, które będzie miało miejsce w naszej świątyni w sobotę, 28 kwietnia 2018 r., o godz. 21.00. „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” – mówi Jezus (J 8,12).


Schemat Drogi Światła zawiera 14 spotkań (podobnie jak Droga Krzyżowa) i opiera się na tekstach biblijnych:
1. Zmartwychwstanie Jezusa (Łk 24,1-6)
2. Przybycie Apostołów do pustego grobu (J 20,1-8)
3. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie (J 20,11-18)
4. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus (Łk 24,13-27)
5. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba (Łk 24,28-35)
6. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom (Łk 24,36-45)
7. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów (J 20,19-23)
8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza (J 20,24-29)
9. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim (J 21,4-12)
10. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi (J 21,15-19)
11. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny (Mt 28,16-20)
12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca (Mk 16,14-20)
13. Uczniowie wraz z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,10-14)
14. Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego (Dz 2,1-6.14-21).

Omawiane nabożeństwo ma pobudzić i umocnić naszą wiarę w zwycięstwo i moc Zmartwychwstałego oraz zachęcić do przyjęcia w swoim życiu konsekwencji wynikających z tego wydarzenia.

Jako duszpasterze mamy nadzieję, że Via Lucis bardzo wyraźnie wpisze się w życie naszej wspólnoty parafialnej. Przepiękny wystrój prezbiterium naszej świątyni ukazuje świadków, którzy mieli okazję spotkać Zmartwychwstałego Chrystusa. Apostołowie Piotr i Jan, kobiety: Maria Magdalena, Maria żona Kleofasa i Salome w poranek wielkanocny doświadczyli wyjątkowej obecności swojego Pana. Również każdy z nas może spotkać w swoim życiu Chrystusa, nie tylko ukrzyżowanego, ale zmartwychwstałego. Bo kto prawdziwie spotkał Jezusa przyjmie Go w swoim życiu jako Pana i Zbawiciela. Niech więc udział w tym nabożeństwie będzie wyrazem naszej wiary w zmartwychwstanie, w życie wieczne.

Per Crucem - ad Lucem!: Przez krzyż - do światła!


diecezja tarnowska grayscalecentrum jp ii grayscalefundacja dnt grayscalecaritas grayscaleopoka grayscalerdn malopolska grayscalekai grayscalegosc niedzielny grayscaletygodnik niedziela grayscalebiblia tysiaclecia grayscalekatechizm kk grayscale